Dubo Resurscenter

LSS-boende för ungdomar med autism 13-23 år
DUBO Resurscenter erbjuder boende för ungdomar upp till 23 år med sådana funktionsnedsättningar att de omfattas av LSS- lagstiftningen. De barn och ungdomar vi arbetar med har en problematik där utagerande och dålig impulskontroll kan ingå. De har diagnoser som; Autism, ADHD eller Tourettes syndrom. Vi tar även emot ungdomar med behov av teckenkunnig personal.


Search