DUBO

Resurscenter AB


Boende för
ungdomar med
autistiska syndrom

 

till Menyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DUBO Resurscenter erbjuder boende för ungdomar upp till 23 år med sådana funktionshinder att de omfattas av LSS- lagstiftningen. De barn och ungdomar vi arbetar med har en problematik där utagerande och dålig impulskontroll kan ingå. De har diagnoser som; Autism, Asperger syndrom, ADHD eller Tourettes syndrom. Vi tar även emot ungdomar med behov av teckenkunnig personal.