Aktuellt 

 

De ungdomar som kommer till oss har det gemensamt att de behöver ett boende som tar emot personer med dålig impulskontroll
och utagerandeproblematik utan att flytta dem vidare vid incidenter. Det innebär att de stannar i flera år
innan de flyttar vidare till vuxenboende. Därför har vi sällan lediga platser.