De ungdomar som kommer till oss har det gemensamt att de behöver ett boende som tar emot personer med dålig impulskontroll och utagerandeproblematik
utan att flytta dem vidare vid incidenter. Det innebär att de stannar i flera år innan de flyttar vidare till vuxenboende. Därför har vi sällan lediga platser.

En ledig plats för närvarande.